Program finantat de Guvernul Romaniei 2022

Clienţi eligibili

a) are cetăţenie română, cu domiciliul în România;

b) este tânăr cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniţi şi 31 de ani neîmpliniţi la data solicitării creditului şi este cuprins în instituțiile de învăţământ superior autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate;

c) prezintă adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ, autorizată decătre Ministerul Educaţiei din care să rezulte că beneficiarul este cuprins în sistemul de învațământ superior la data solicitării creditului;

d) obtine venituri eligibile de natura salariala, sau prezintă cel puţin un coplatitor, dacă nu este angajat, conform prevedirilor din Procedura de lucru privind acordarea creditelor prin Programele Student si Family de către organizaţiile cooperatiste de credit din reţeaua CREDITCOOP;

e) prezintă o declaraţie pe propria răspundere prin care declară că va utiliza creditul acordat de organizatia cooperatista de credit numai pentru cheltuielile eligibile şi că nu a accesat şi nu va accesa un alt credit în cadrul Programului de la un alt Finanţator;

f) nici el şi nici codebitorul/codebitorii nu înregistrează întârzieri la plata altor credite bancare/leasinguri mai mari de 30 de zile calendaristice, conform rezultatului consultării Biroului de credite la data solicitării garanției. În cazul în care există întârzieri mai mari de 30 de zile calendaristice, se consideră îndeplinită condiţia dacă beneficiarul/codebitorul/codebitorii prezintă organizaţiei cooperatiste de credit documente din care să reiasă că au fost achitate respectivele sume restante.

Venituri eligibile

a. solicitant :venituri din salarii si asimilate salariilor

b. coplatitori: venituri din salarii si asimilate salariilor si/sau venituri din pensii

Destinaţia creditului

Acoperirea nevoilor tinerilor studenţi şi a familiilor acestora privind educaţia, sănătatea şi cultura, precum şi cele de locuire, pentru urmatoarele situatii:

a) taxe de studii, inclusiv licenţă, master, doctorat;

b) plata cărţilor, rechizitelor;

c) costul publicării cărţilor sau al studiilor de specialitate;

d) taxa de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri cat si cheltuielile de transport pentru deplasari;

e) achiziţionarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, aplicații informatice de specialitate;

f) plata chiriei maxim 300 euro/luna la cursul Băncii Naționale a României din ziua plății;

g) plata locurilor de cazare în căminele studentesti;

h) parte/avans din achiziţia unei locuinţe;

i) cheltuieli cu transportul pentru bursele Erasmus în baza documentelor justificative: convenție, adeverința sau alt document care atestă înscrierea în program;

j) decontarea, pentru studenţii care sunt părinţi, a cheltuielilor cu creşa, grădiniţa, şcoala, programele "Şcoala după şcoală", precum şi a taxelor pentru cursuri extraşcolare: cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotică şi programare, artă şi alte cursuri de dezvoltare personală;

k) costul serviciilor dentare şi al intervenţiilor chirurgicale;

i) investigaţii medicale complexe recomandate de medici în cazul studenţilor care se confruntă cu probleme de sănătate prin stabilirea unui plafon de plată/decontare până la 10.000 de lei.

 

Atentie:

- creditul nu poate fi utilizat pentru refinanţarea altor credite în derulare ale solicitantului şi nu poate fi refinanţat în cadrul Programului StudentInvest;

- creditul poate fi acordat o singură dată unui beneficiar eligibil, pe parcursul derulării Programului.

Valoarea creditului

Valoare minimă - 500 lei;

Valoare maximă: 50.000 lei

Perioada de creditare

Durata minimă de acordare : 1 lună, inclusiv

Durata maximă de acordare : 120 luni, inclusiv

Rambursare

Se ramburseaza la data scadentei

Garanţii

Ipotecă mobiliară înregistrată la Registrul Național de Publicitate Mobiliară (R.N.P.M.) asupra contului curent şi asupra sumelor cuvenite din salariu/pensie ale solicitantului si coplatitorilor.

Garantie oferita de catre statul roman prin Fondul Român de Contragarantare S.A. in valoare de 80% din valoarea creditului (valoarea principalului).

Gradul de acoperire cu garanţii - minim 120 % din valoarea creditului plus dobânda aferentă primului an de creditare