Credit de consum adresat clientilor care au calitatea de pensionar .

Beneficiari

Solicitantii de credite care au calitatea de pensionari (mai putin cei care obtin pensii de invaliditate) . 

Prin sintagma ~client care au calitatea de pensionar~ se va intelege: client (solicitant) care obtine venituri din pensii pentru limita de varsta, pensii anticipate si pensii anticipate partial. Acesti clienti vor fi incadrati in categoria clientilor care au calitate de pensionar chiar daca, pe langa pensie, obtin si venituri din salarii.

Venituri acceptate

Veniturile acceptate sunt: venituri din salarii si asimilate; venituri din pensii; venituri din chirii; venituri din dobanzi; venituri din dividende; venituri din profesii libere si activitati economice independente autorizate; venituri din contracte de management; venituri din drepturi de autor; venituri din comisioane incasate din vanzari, cu conditia ca unul dintre venituri sa provina din venituri din pensii pentru limita de varsta, pensii anticipate sau pensii anticipate partial.

Destinaţia creditului

a) Nevoi personale nenominalizate ale solicitantului sau, dupa caz ale solicitantului si ale coplatitorilor acestuia, si/sau

b) Preluarea unui/unor credit(e) de consum aflat(e) in derulare la alta institutie de credit (identificarea acestei/acestor institutii de credit), si/sau

c) Operatiuni de inlocuire a expunerilor existente (refinantarea), aferente unui/unor credit(e) de consum aflat(e) in derulare la organizatia cooperatista insasi 

Valoarea creditului

Valoare minimă : 300 lei; 
Valoare maximă : valoarea pentru care solicitantul se încadrează în condiţiile de bonitate

Aport propriu

Nu este cazul

Perioada de creditare

Durata minimă de acordare :  1 lună, inclusiv
Durata maximă de acordare : 60 luni, inclusiv

Rambursare

Standard / Anuitate/ Variabil

Garanţii

Se pot constitui garanţii personale şi/sau reale.