Program finantat de Guvernul Romaniei 2022

Clienţi eligibili:

Clienţii eligibili sunt persoanele fizice (sotul si sotia, sau viitorii soti) care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii (ambele persoane):

a) are cetăţenie română, cu domiciliul în România;

b) este tânăr cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniţi şi 45 de ani neîmpliniţi la data solicitării creditului care își întemeiază o familie si/sau tineri care formează o familie care au împreună salarii nete lunare de până la maximum 7.500 de lei;

c) prezintă declaraţii pe propria răspundere prin care declară că vor utiliza creditul acordat de organizatia cooperatista de credit numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute in cadrul Programului şi că nu au accesat şi nu vor accesa un alt credit în cadrul Programului de la un alt Finanţator;

d) nu înregistrează întârzieri la plata altor credite bancare/leasinguri mai mari de 30 de zile calendaristice, conform rezultatului consultării Biroului de credite la data solicitării garanției; în cazul în care există întârzieri mai mari de 30 de zile calendaristice, se consideră îndeplinită condiţia, dacă beneficiarul/codebitorul/codebitorii prezintă Finanţatorului documente din care să reiasă că au fost achitate respectivele sume restante.

Venituri eligibile: venituri din salarii si asimilate salariilor

Destinaţia creditului:

Acoperirea nevoilor tinerilor privind obţinerea statutului de soţ şi soţie, locuirea, sănătatea, educaţia şi cultura, precum:

a) costurile ce decurg din evenimente care conduc la obţinerea statutului de soţ şi soţie, precum cununia religioasă, cununia civilă sau ceremonia cu prilejul căsătoriei, dar nu mai mult de 20.000 lei; solicitarea plăţii se face în termen de maximum 90 de zile de la data la care a avut loc evenimentul;

b) plata cheltuielilor cu spitalizarea în cazul naşterilor;

c) plata, pentru tinerii părinţi căsătoriţi, a cheltuielilor cu creşa,grădiniţa, şcoala, programele "Şcoala după şcoală", precum şi a taxelor pentru cursuri extraşcolare: cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotica şi programare, artă;

d) avansul pentru achiziţia de către tinerii căsătoriţi a unor autoturisme familiale noi, numai pentru cele de 7 persoane/locuri, precum şi achiziţia de autoturisme adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi;

e) plata pentru tinerii căsătoriţi a cheltuielilor aferente taxelor de studii, inclusiv licenţă, master, doctorat, precum şi a celor aferente cărţilor de specialitate şi rechizitelor; toate formele de studiu trebuie să fie autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate;

f) plata pentru tinerii căsătoriţi a cheltuielilor aferente publicării cărţilor sau a studiilor de specialitate, inclusiv a celor editate în formate accesibile persoanelor cu dizabilităţi;

g) plata taxelor de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri, precum şi a cheltuielilor de transport pentru deplasări;

h) achiziţionarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, aplicaţii informatice de specialitate, inclusiv a celor având încorporate tehnologii de acces pentru persoanele cu dizabilităţi;

i) plata chiriei, în limita a maximum 300 euro/lună, la cursul Băncii Naţionale a României din ziua plăţii;

j) parte/avans din achiziţia unei locuinţe;

k) costul serviciilor dentare şi al intervenţiilor chirurgicale;

l) investigaţii medicale complexe recomandate de medici în cazul studenţilor care se confruntă cu probleme de sănătate prin stabilirea unui plafon de plată/decontare până la 10.000 de lei.

 

Atentie!!!

- creditul nu poate fi utilizat pentru refinanţarea altor credite în derulare ale solicitantului şi nu poate fi refinanţat în cadrul Programului FamilyStart;

- creditul poate fi acordat o singură dată unui beneficiar eligibil, pe parcursul derulării Programului.

Valoarea creditului:

Valoare minimă - 500 lei;

Valoare maximă: 75.000 lei

Perioada de creditare:

Durata minimă de acordare : 1 lună, inclusiv

Durata maximă de acordare : 120 luni, inclusiv

Rambursare:

Se ramburseaza la data scadentei

Garanţii:

Ipotecă mobiliară înregistrată la Registrul Național de Publicitate Mobiliară (R.N.P.M.) asupra contului curent şi asupra sumelor cuvenite din salariu/pensie ale solicitantului si coplatitorilor.

Garantie oferita de catre statul roman prin Fondul Român de Contragarantare S.A. in valoare de 80% din valoarea creditului (valoarea principalului).

Gradul de acoperire cu garanţii - minim 120 % din valoarea creditului plus dobânda aferentă primului an de creditare