Loading...

0262 250550; 0362 401314

Luni-Vineri: 8 - 16

Cont curent

Acasă  /  Produse & Servicii / Conturi curente

Documentele necesare deschiderii unui cont curent pentru clientii  persoane fizice

 

- Actul de identitate (BI / CI / certificat de naștere), document provizoriu de identitate - fotocopie;

- Procură autentificată notarial şi fotocopie după Actul de Identitate (BI / CI) al reprezentantului clientului, în cazul în care clientul doreşte să fie reprezentat;

- Încuviinţarea autorităţii tutelare, dacă clientul este sub vârsta legală (respectiv decizia de numire a tutorelui / curatorului);

- Hotărâre privind custodia copilului (pentru deschidere cont pe numele minorului);

- Hotărâre de divorț (pentru deschidere cont pe numele minorului).

 

Documentatia necesara deschiderii unui cont curent pentru persoane juridice cu personalitate juridică şi scop patrimonial (întreprinderi mici şi mijlocii,microîntreprinderi, cooperative de consum şi meşteşugăreşti, asociaţii şi societăţi agricole, alte persoane juridice, etc.),

 

-  Actele constitutive ale societăţii (contractul de societate si statutul) şi actele adiţionale;

- Certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (C.U.I) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine;

- Certificat constatator eliberat de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru societăţi comerciale, sau de autoritati similare din statul de origine şi documente echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, care să ateste informaţiile care ţin de identificarea clientului; (nu mai vechi de 30 de zile).

- Împuternicirea dată de organul abilitat /  împuternicirii autentificate, dacă clientul doreşte să fie reprezentat prin altă persoană decât reprezentantul legal al societăţii;

- Actul de identitate (B.I./C.I.) al reprezentantului legal / împuternicit al societăţii – fotocopie;

- Structura acţionariatului / asociaţilor, după caz;

- Fotocopia Actului de identitate trebuie sa fie datata si semnata de către reprezentantul legal / împuternicit al societăţii – cu indicaţia „conform cu originalul”;

 

Comparabilitatea comisioanelor pentru contul curent se poate accesa aici.