Loading...

0262 250550; 0362 401314

Luni-Vineri: 8 - 16

Istoric

Acasă  /  Despre noi / Istoric

În România de peste 160 de ani

Banca Centrală Cooperatist CREDITCOOP precum și Bancile cooperatiste din rețeaua CREDITCOOP, au o îndelungata tradiție în zonele în care își desfasoară activitatea, asigurând pentru membrii cooperatori, dar și pentru persoane fizice și juridice, serviciile bancare de care au nevoie.Principalele activități constau în atragerea disponibilităților bănești ale acestora sub forma depunerilor pe termen precum și în fructificarea acestor sume cu precădere în credite către membrii cooperatori, persoane fizice și juridice, utilizând în acest sens o diversitate de produse bancare.

1851 - Se înfiinţează prima bancă populară din Ardeal, în ţinutul Bistriţei, concomitent cu cele dintâi societăţi de credit din Germania.

1855 - Ia fiinţă la Brăila, o asociaţie de economie, credit şi ajutor mutual, denumită "Înfrăţirea".

1860 - Ion Ionescu de la Brad înfiinţează în satul Brad, judeţul Roman, o bancă populară şi o casă de păstrare şcolară.

1867 - Visarion Roman pune bazele "Societăţii de păstrare şi împrumut" din Răşinari, judeţul Sibiu, prima cooperativă de credit şi, totodată, prima instituţie financiară românească din Ardeal (după modelul Schulze-Delizsch).

1870 - P. S. Aurelian fondează în Bucureşti Societatea de economie şi credit "Economia" (după modelul Schulze-Delizsch).

1871 - 1881 - Apar societăţi de economie şi credit în aproape toate oraşele ţarii şi chiar în câteva sate.

1886 - C. Dobrescu-Argeş înfiinţează banca populară "Frăţia" în Domneşti şi societatea de consum "Economatul" în Retevoieşti, judeţul Argeş.

1887 - Se elaborează Codul comercial al României, care cuprinde şi "Dispoziţiuni relative la societăţile cooperative" în titlul VIII, secţiunea VII (art. 221 - 235), impulsionând apariţia multor societăţi de tip cooperatist.

1891-1902 - Apar numeroase societăţi cooperative de credit, denumite şi "bănci populare săteşti", care marchează afirmarea mişcării cooperatiste în România.
1895 - Cooperaţia din România devine membră fondatoare a Alianţei Cooperatiste Internaţionale, cu sediul la Londra, alături de Anglia, Franţa, Italia şi Belgia.

1898 - 1902 - Spiru C. Haret, considerat "ctitorul băncilor populare", desfăşoară o activitate remarcabilă pe tărâmul afirmării mişcării cooperatiste în mediul rural.

1903 - Este promulgată "Legea băncilor populare săteşti şi a Casei lor centrale", care, prin modificările ulterioare, îşi extinde aria asupra tuturor categoriilor de organizaţii cooperatiste.

1917 - Se înfiinţează "Casa Centrală a Cooperaţiei şi Împroprietăririi Sătenilor".

1929 - Este promulgată" Legea pentru organizarea cooperaţiei", care suferă mai multe modificări până în anul 1939.

1938 - Ia fiinţă "Institutul Naţional al Cooperaţiei" - INCOOP.

1954 - Prin Decretul nr. 455 din 10 decembrie se înfiinţează Banca Agricolă şi se reînfiinţează cooperativele de credit şi economie.

1970 - Apare "Legea cu privire la organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum".

1990 - La 8 februarie este promulgat "Decretul - Lege nr. 67 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi de credit".

1996 - Parlamentul României adoptă "Legea nr. 109 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit".

2000 - Guvernul României emite Ordonanţa de Urgenţă nr. 97 privind organizaţiile cooperatiste de credit.

2002 - Parlamentul României adoptă Legea 200/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 97/2000.

          - Reţeaua cooperatistă CREDITCOOP primeşte autorizaţie de funcţionare din partea B.N.R.

          - CREDITCOOP Casa Centrală devine membră a Fondului de Garantare a Depozitelor din Sistemul Bancar.

2003 - CREDITCOOP Casa Centrală devine membră a Asociaţiei Române a Băncilor şi a Asociaţiei Europene a Băncilor Cooperatiste.

2004 - Parlamentul României aprobă Legea nr.122 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit.

2006 - Guvernul Romaniei adopta Ordonanta de urgenta 99/6 dec 2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, care cuprinde si reglementari specifice organizatiilor cooperatiste de credit.

2007 - Parlamentul României aprobă Legea nr. 227/ 4 iulie privind aprobarea și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/ 2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.

2009 - Guvernul Romaniei adopta Ordonanta de urgenta nr.25/18.03.2009 pentru modificarea si completarea O.U.G nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.

2010 - Guvernul Romaniei adopta Ordonanta de urgenta nr.26/31.03.2010 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr.99/ 2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului si a altor acte normative.

2011 - Guvernul României adoptă Ordonanţa nr. 13/24.08.2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar

2012 - Guvernul României adoptă Ordonanţa nr. 1/11.01.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de credit

2013 - Guvernul României adoptă Ordonanţa de urgenţă nr. 113/18.12.2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

2015 - Parlamentul  României  adoptă  Legea  nr.29/09.03.2015  pentru  aprobarea  Ordonanței  de urgență  a Guvernului nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.