Credit acordat pentru nevoi personale și/sau preluarea unor credite de la alte instituții de credit.

Beneficiari

Clienți care nu au beneficiat de credite de la organizația cooperatistă de credit .

Venituri acceptate

Veniturile acceptate sunt: venituri din salarii si asimilate; venituri din pensii; venituri din chirii; venituri din activitatea agricola si silvica; venituri din dobanzi; venituri din dividende; venituri din profesii libere si activitati economice independente autorizate; venituri din contracte de management; venituri din drepturi de autor; venituri din comisioane incasate din vanzari, etc.                         

Destinaţia creditului

a) Nevoi personale nenominalizate ale solicitantului său, după caz ale solicitantului și ale coplătitorilor acestuia, și/sau

b) Preluarea unui/unor credit(e) de consum aflat(e) în derulare la altă instituție de credit (identificarea acestei/acestor instituții de credit) .

Valoarea creditului

Valoare minimă : 300 lei; 
Valoare maximă : valoarea pentru care solicitantul se încadrează în condiţiile de bonitate

Aport propriu

Nu este cazul.

Perioada de creditare

Durata minimă de acordare :  1 lună, inclusiv
Durata maximă de acordare : 60 luni, inclusiv

Rambursare

Standard / Anuitate/ Variabil

Garanţii

Se pot constitui garanţii personale şi/sau reale.