Consiliul de Administraţie al Băncii Cooperatiste ,,BAIMAREANA’’ Baia Mare

 
CONVOACĂ

 

Adunarea Generală în data de 17.12.2018, ora 1100, la sediul bancii din Loc. Baia Mare, Str.Republicii Nr.20,Jud. Maramures.

În lipsă de cvorum, şedinţa se va ţine în data de 18.12.2018, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.

 

 

ORDINEA DE ZI

 

1. Informare privind rezultatele economice şi financiare a bancii la data de 30 noiembrie 2018.

2. Desemnarea auditorului statutar al Băncii Cooperatiste ,,BAIMAREANA’’Baia Mare și stabilirea duratei contractului de audit.

3. Adoptarea Hotărârii Adunării generale a Băncii Cooperatiste ,,BAIMAREANA’’Baia Mare.

 

 

Presedintele Consiliului de administratie al Bancii Cooperatiste ,,BAIMAREANA’’Baia Mare

GHETIE TEODOR