Loading...

0262 250550; 0362 401314

Luni-Vineri: 8 - 16

Obiective

Acasă  /  Despre noi / Obiective

Strategia de afaceri a Băncii Cooperatiste "BAIMAREANA" - Baia Mare

pe anul 2018

 

Principii

Strategia Băncii Cooperatiste BAIMAREANA Baia Mare elaborată pentru anul 2018, este o strategie pe termen scurt care a fost stabilită cu luarea în considerare atât a posibilităţilor de consolidare a imaginii băncii în faţa clienţilor proprii în condiţiile asigurării unei profitabilităţi adecvate cât şi a posibilităţii de a oferi produse şi servicii care să atragă noi clienţi.

În ceea ce priveşte flexibilitatea în elaborarea deciziilor, strategia stabilită pentru anul 2018 este o strategie în care hotărârile se iau la nivelul central al băncii, pentru sediile secundare avându-se în vedere doar o competenţă parţială pe linie decizională care se axează, în principal, pe organizarea şi funcţionarea internă a acestora.

Principiile pe care le are la bază Strategia Băncii Cooperatiste BAIMAREANA Baia Mare pe anul 2018 sunt următoarele:

- asigurarea unei dezvoltări durabile – principiu conform căruia, obiectivele stabilite şi măsurile implementate trebuie să conducă la o eficientizare a băncii;

- acoperirea optimă a necesităţilor de finanţare a clienţilor prin oferirea unor servicii şi produse bancare calitative în scopul obţinerii veniturilor necesare pentru asigurarea creşterii pe termen lung;

- controlul costurilor şi îmbunătăţirea performanţei;

- susţinerea şi, în acelaşi timp, supravegherea activităţii sediilor secundare;

- menţinerea unui echilibru între obiectivele stabilite şi măsurile care au ca scop atingerea acestor obiective;

- simplitate şi transparenţă.

Ca sarcină de bază pentru anul 2018, banca şi-a propus sporirea eficienţei activităţii în raport cu resursele disponibile şi minimizarea, pe cât posibil, a riscurilor.

 

Obiective

Principalele obiective strategice pe care Banca Cooperatistă BAIMAREANA Baia Mare şi le-a propus a le realiza în anul 2018, au fost stabilite cu luarea în considerare atât a sarcinii de bază şi a principiilor menţionate anterior cât şi a faptului că banca şi-a propus ca în anul 2018 să se axeze în principal pe creditarea de tip retail şi să-şi lărgească baza de clienţi (în special clienţi persoane fizice). Astfel, principalele obiective strategice stabilite pentru anul 2018 sunt următoarele:

-creşterea soldului creditelor acordate clientelei nebancare faţă de preliminatul anului precedent cu cel puţin 5,5%;

-creşterea soldului depozitelor la termen atrase de la clientela nebancară cu cel puţin 5.67% faţă de preliminatul anului precedent;

-realizarea unui profit net de cel puţin 120.000 lei;

-creşterea capitalului social cu cel puţin 0,54% faţă de preliminaatul anului precedent;

-consolidarea unităţilor operative (sucursala, agenţie, puncte de lucru);

-asigurarea stabilităţii numărului existent de salariaţi, plus o marjă de +/-3%;

-perfecţionarea controlului intern al băncii în scopul ridicării nivelului de protecţie împotriva riscurilor;

 

În afară de aceste obiective principale, pe parcursul anului 2018 banca va urmări şi realizarea unei imagini corespunzătoare a Băncii Cooperatiste BAIMAREANA Baia Mare, prin iniţierea unor acţiuni de reclamă şi publicitate, prin tipărirea de pliante, afişe, mape personalizate şi alte obiecte de reclamă, îmbunătăţirea mijloacelor de informare vizuală la sediile proprii.

 

Măsuri stabilite pentru realizarea obiectivelor

În vederea realizării obiectivelor programate pe anul 2018, Banca Cooperatistă BAIMAREANA Baia Mare, îşi propune implementarea următoarelor măsuri:

Pentru realizarea obiectivului privind creşterea soldului creditelor acordate clientelei nebancare faţă de preliminatul anului precedent cu cel puţin 5,5%, banca şi-a propus implementarea următoarelor măsuri:

- acordarea cu prioritate a produselor START și FIDELITATE în vederea atragerii de clienți noi (produsul START) și de fidelizare a clieilor existei (produsul FIDELITATE). În vederea realizării acestei măsuri, pentru aceste produse, banca va practica dobânzi active care să confere interes pentru cliei și care, în aceli timp, să conducă la oinerea profitabilității programate;

- continuarea axării pe creditele de tip retail acordate în special persoanelor fizice. În cadrul acestora, banca se va axa, în anul 2018, pe clienții care oin venituri din salarii și asimilate și mai pin pe cei care țin venituri din dobânzi, plasamente, rente viagere și chirii;

- instruirea salariilor băncii în vederea asigurării aceștia pot oferi clieilor consultaă potrivită necesităților și cererilor lor pentru o mai bună informare a acestora;

-intesificarea acțiunii de reclamă și publicitate.

Pentru realizarea obiectivului privind creşterea soldului depozitelor la termen atrase de la clientela nebancară cu cel puţin 5,67% faţă de preliminatul anului precedent, banca şi-a propus implementarea următoarelor măsuri:

- continuarea axării pe depozitele de tip retail constituite în special de persoanele fizice și sporirea gradului de satisfacție a clieilor prin oferirea unor produse diversificate care să le ofere mai multe variante de economisire. În acest sens, pe lângă vânzarea produselor de depozit tradionale, banca va avea în vedere cele 3 produse de economisire și acumulare care se adresează unor segmente de cliei bine delimitate: cliei care dispun de fonduri și vor să le păstreze într-un cont la care să aibă acces permanent fără a fi condiționați de termenul de scadeă (Contul ACCES), cliei care doresc să economiseas pe termen lung (Contul Tezaur) și clienții care au în întreținere minori și vor să streze fie sumele cuvenite acestora (alocații de stat, pensii de întreținere minori, etc.), fie sume economisite (de părinți, bunici, tutori etc.) în favoarea lor până la împlinirea majoratului;

- promovarea tuturor produselor de depozit existente în portofoliu, cu accent pe produsele STAR PLUS PF (atât cel cu bonificarea dobânzii la scadenţă cât şi cel cu bonificarea lunară a dobânzii) şi pe depozitele cu dobândă fixă şi capitalizare, cu bonificarea dobânzii la scadenţă, produse care în ultimii 2 ani au fost pe primul plan în preferinţele clienţilor;

- practicarea unor dobânzi pasive care să confere interes pentru clienţi, să fie în concordanţă cu evoluţia şi nivelul acestora pe piaţă şi care, în acelaşi timp, să conducă la obţinerea profitabilităţii programate;

- instruirea profesională a personalului care își desfășoară activitatea în cadrul procesului de atragere și constituire depozite astfel încât acesta să poată oferi consultaă clienților cu privire la cea mai avantajoasă utilizare a produselor băncii în concordaă cu nevoile lor de economisire

 

Pentru realizarea obiectivului privind realizarea unui profit net de cel puţin 120.000 lei, banca şi-a propus implementarea următoarelor măsuri: realizarea volumului de plasamente aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2018; ţinerea sub control a costurilor operaţionale ale băncii; menţinerea relaţiilor de colaborare cu partenerii din mediul de afaceri în ceea ce priveşte efectuarea de operaţiuni în mandat.

 

Pentru realizarea obiectivului privind creşterea capitalului social cu cel puţin 0,54% faţă de anul precedent, banca a avut în vedere atragerea de capital (înscrierea de noi membrii cooperatori) prin practicarea unor dobânzi active si pasive diferențiate între clienți membrii și clienți nemembrii.

La stabilirea obiectivului privind asigurarea stabilităţii numărului existent de salariaţi, s-a ţinut cont de faptul că în prezent personalul actual este suficient pentru realizarea atribuţiilor băncii. Marja de +/-3% a fost stabilită luând în considerare faptul că este posibil ca în anul 2018, datorită, în principal, a unor factori externi (schimbări de legislaţie etc.) organigrama băncii ar putea să sufere modificări.

Pentru realizarea obiectivului privind perfecţionarea controlului intern al băncii în scopul ridicării nivelului de protecţie împotriva riscurilor, banca şi-a propus implementarea următoarelor măsuri:

-intensificarea acţiunilor de coordonare a administratorilor de risc şi a auditorilor interni prin iniţierea/participarea zilnică a salariaţilor din cadrul acestor compartimente la discuţii profesionale în cadrul forumurilor special create şi destinate în exclusivitate coordonării administratorilor de risc şi respectiv auditorilor interni din cadrul băncilor cooperatiste;

-intensificarea acţiunilor de coordonare a ofiţerilor de conformitate ;

-continuarea programelor de formare profesională pentru îmbunătăţirea competenţelor profesionale;

-creşterea calităţii rapoartelor de control şi a recomandărilor efectuate în cadrul acestora, astfel încât să se asigure diminuarea deficienţelor sau a aspectelor de neconformitate constatate.

Pentru implementarea prezentei strategii, banca va implementa decizii si note interne care pot suferi modificări pe parcursul realizării programului de implementare, pentru a se putea opera corecţii la măsurile stabilite iniţial.