Loading...

0262 250550; 0362 401314

Luni-Vineri: 8 - 16

Obiective

Acasă  /  Despre noi / Obiective

Strategia de afaceri a Băncii Cooperatiste "BAIMAREANA" - Baia Mare

pe anul 2017

 

                    Principii

            

Strategia Băncii Cooperatiste "BAIMAREANA" - Baia Mare elaborată pentru anul 2017, este o strategie pe termen scurt care a fost stabilită cu luarea în considerare atât a posibilităţilor de consolidare a imaginii băncii în faţa clienţilor proprii în condiţiile asigurării unei profitabilităţi adecvate cât şi a posibilităţii de a oferi produse şi servicii care să atragă noi clienţi.

În ceea ce priveşte flexibilitatea în elaborarea deciziilor, strategia stabilită pentru anul 2017 este o strategie în care hotărârile se iau la nivelul central al băncii, pentru sediile secundare avându-se în vedere doar o competenţă parţială pe linie decizională care se axează, în principal, pe organizarea şi funcţionarea internă a acestora.

Principiile pe care le are la bază Strategia Băncii Cooperatiste BAIMAREANA Baia Mare pe anul 2017 sunt următoarele:

   - asigurarea unei dezvoltări durabile – principiu conform căruia, obiectivele stabilite şi măsurile implementate trebuie să conducă la o eficientizare a băncii;

   - acoperirea optimă a necesităţilor de finanţare a clienţilor prin oferirea unor servicii şi produse bancare calitative în scopul obţinerii veniturilor necesare pentru asigurarea creşterii pe termen lung;

   - controlul costurilor şi îmbunătăţirea performanţei;

   - susţinerea şi, în acelaşi timp, supravegherea activităţii băncilor cooperatiste afiliate;

   - menţinerea unui echilibru între obiectivele stabilite şi măsurile care au ca scop atingerea acestor obiective;

   - simplitate şi transparenţă.

Ca sarcină de bază pentru anul 2017, banca şi-a propus sporirea eficienţei activităţii în raport cu resursele disponibile şi minimizarea, pe cât posibil, a riscurilor.

 

                    Obiective

 

Principalele obiective strategice pe care Banca Cooperatistă BAIMAREANA Baia Mare şi-a propus a le realiza în anul 2017, au fost stabilite cu luarea în considerare atât a sarcinii de bază şi a principiilor menţionate anterior cât şi a faptului că banca şi-a propus ca în anul 2017 să se axeze în principal pe creditarea de tip retail şi să-şi lărgească baza de clienţi (în special clienţi persoane fizice). Astfel, principalele obiective strategice stabilite pentru anul 2017 sunt următoarele:

   - creşterea soldului creditelor acordate clientelei nebancare faţă de preliminatul anului precedent cu cel puţin 8.76%;

   - creşterea soldului depozitelor la termen atrase de la clientela nebancară cu cel puţin 2.09% faţă de preliminatul anului precedent;

   - realizarea unui profit net de cel puţin 70.000 lei;

   - creşterea capitalului social cu cel puţin 1.24% faţă de preliminaatul anului precedent;

   - consolidarea unităţilor operative (sucursala, agenţie, puncte de lucru);

   - asigurarea stabilităţii numărului existent de salariaţi, plus o marjă de +/-3%;

   - perfecţionarea controlului intern al băncii în scopul ridicării nivelului de protecţie împotriva riscurilor;

 

În afară de aceste obiective principale, pe parcursul anului 2017 banca va urmări şi realizarea unei imagini corespunzătoare a Băncii Cooperatiste BAIMAREANA Baia Mare, prin iniţierea unor acţiuni de reclamă şi publicitate, prin tipărirea de pliante, afişe, mape personalizate şi alte obiecte de reclamă, îmbunătăţirea mijloacelor de informare vizuală la sediile proprii;

 

                    Măsuri stabilite pentru realizarea obiectivelor

 

În vederea realizării obiectivelor programate pe anul 2017, Banca Cooperatistă BAIMAREANA Baia Mare, îşi propune implementarea următoarelor măsuri:

Pentru realizarea obiectivului privind creşterea soldului creditelor acordate clientelei nebancare faţă de preliminatul anului precedent cu cel puţin 8.76%, banca şi-a propus implementarea următoarelor măsuri:

   - practicarea unor dobânzi active care să confere interes pentru clienţi şi care, în acelaşi timp, să conducă la obţinerea profitabilităţii programate.

   - intesificarea actiunii de reclama si publicitate.

Pentru realizarea obiectivului privind creşterea soldului depozitelor la termen atrase de la clientela nebancară cu cel puţin 2.09% faţă de preliminatul anului precedent, banca şi-a propus implementarea următoarelor măsuri:

   - promovarea tuturor produselor de depozit existente în portofoliu, cu accent pe produsele STAR PLUS PF (atât cel cu bonificarea dobânzii la scadenţă cât şi cel cu bonificarea lunară a dobânzii) şi pe depozitele cu dobândă fixă şi capitalizare, cu bonificarea dobânzii la scadenţă, produse care în ultimii 2 ani au fost pe primul plan în preferinţele clienţilor.

   - practicarea unor dobânzi pasive care să confere interes pentru clienţi, să fie în concordanţă cu evoluţia şi nivelul acestora pe piaţă şi care, în acelaşi timp, să conducă la obţinerea profitabilităţii programate

Pentru realizarea obiectivului privind realizarea unui profit net de cel puţin 70.000 lei, banca şi-a propus implementarea următoarelor măsuri:

   - realizarea volumului de plasamente aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2017 ;

   - ţinerea sub control a costurilor operaţionale ale băncii ;

   - menţinerea relaţiilor de colaborare cu partenerii din mediul de afaceri în ceea ce priveşte efectuarea de operaţiuni în mandat.

 

Pentru realizarea obiectivului privind creşterea capitalului social cu cel puţin 1.24% faţă de anul precedent, banca a avut în vedere atragerea de capital (inscrierea de noi membrii cooperatori) prin practicarea unor dobanzi active si pasive diferentiate intre clienti membrii si clienti nemembrii.

La stabilirea obiectivului privind asigurarea stabilităţii numărului existent de salariaţi, s-a ţinut cont de faptul că în prezent personalul actual este suficient pentru realizarea atribuţiilor băncii. Marja de +/-3% a fost stabilită luând în considerare faptul că este posibil ca în anul 2017, datorită, în principal, a unor factori externi (schimbări de legislaţie etc.) organigrama băncii ar putea să sufere modificări.

Pentru realizarea obiectivului privind perfecţionarea controlului intern al băncii în scopul ridicării nivelului de protecţie împotriva riscurilor, banca şi-a propus implementarea următoarelor măsuri:

   - intensificarea acţiunilor de coordonare a administratorilor de risc şi a auditorilor interni prin iniţierea/participarea zilnică a salariaţilor din cadrul acestor compartimente la discuţii profesionale în cadrul forumurilor special create şi destinate în exclusivitate coordonării administratorilor de risc şi respectiv auditorilor interni din cadrul băncilor cooperatiste;

   - intensificarea acţiunilor de coordonare a ofiţerilor de conformitate ;

   - continuarea programelor de formare profesională pentru îmbunătăţirea competenţelor profesionale;

   - creşterea calităţii rapoartelor de control şi a recomandărilor efectuate în cadrul acestora, astfel încât să se asigure diminuarea deficienţelor sau a aspectelor de neconformitate constatate.

Pentru implementarea prezentei strategii, banca va implementa decizii si note interne care pot suferi modificări pe parcursul realizării programului de implementare, pentru a se putea opera corecţii la măsurile stabilite iniţial.